Welkom bij Media Boekservice

Privacyverklaring Media Boekservice B.V.

In deze privacyverklaring omschrijven wij, Media Boekservice, wat we met de verzamelde persoonsgegevens doen en waarom.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Media Boekservice verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van de diensten van Media Boekservice en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Media Boekservice kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Daarom raden we ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mediaboek.nl. Dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom Media Boekservice gegevens nodig heeft

Media Boekservice verwerkt jouw persoonsgegevens, om je:

 • Onze nieuwsbrief te sturen.
 • Te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
 • Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Gegevens juist te verwerken in onze gesloten overeenkomst van opdracht.
 • In allerlei online communicatie- en registratietools op te nemen, zoals Mailchimp voor nieuwsbrieven, Magento voor onze webshop, Snelstart voor de boekhouding, Bronboek voor de administratie.

Hoe lang Media Boekservice gegevens bewaart

Media Boekservice zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Bij onze nieuwsbrief geldt: zolang je je niet zelf uitschrijft, gebruiken we jouw gegevens. Zodra je je uitschrijft, verwijderen we jouw gegevens uit het nieuwsbriefbestand. Na het verbreken van de samenwerkingsovereenkomst zullen persoonsgegevens op verzoek worden verwijderd tenzij wetgeving het bewaren ervan verplicht.  

Delen van persoonsgegevens met derden

Media Boekservice deelt alleen jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Media Boekservice blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Media Boekservice jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Derden zijn bijvoorbeeld bedrijven van allerlei online communicatie- en registratietools die wij bij Media Boekservice gebruiken, zoals Mailchimp voor nieuwsbrieven, hostingpartijen voor hosting van websites en webshops.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Media Boekservice worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Media Boekservice gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies die wij gebruiken

Media Boekservice B.V. gebruikt alleen functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: www.veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door Google Analytics. Deze cookies heeft Media Boekservice zo ingesteld dat IP-adressen worden geanonimiseerd. Daarom hoeven wij geen gebruik te maken van een cookiemelding.

Cookie: Google Analytics

Naam: __ga: Dit cookie wordt door Google Analytics gebruikt om unieke bezoekers te onderscheiden.

Naam: __gat: Dit cookie wordt door Google Analytics gebruikt.

CRM

Naam: Bronboek: Wij gebruiken Bronboek om onze zakelijke klantgegevens in te beheren.

Nieuwsbrief

Naam: Mailchimp: Wij gebruiken Mailchimp om nieuwsbrieven te versturen. Hierin verwerken wij uw persoonsgegevens: Voornaam, achternaam, opgegeven interesse, bron van inschrijving, IP-adres, datum van inschrijven, bericht geopend, op link in de nieuwsbrief geklikt, doorgestuurd ja/nee.

Administratiepakket

Naam: Snelstart: Wij gebruiken Snelstart voor de boekhouding. Hierin verwerken wij uw persoonsgegevens: naam, adres, e-mail, IBAN, KvK- en btw-nummer.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op overdraagdraagbaarheid van gegevens. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mediaboek.nl. Media Boekservice zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Media Boekservice zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Media Boekservice wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Media Boekservice neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mediaboek.nl.

Media Boekservice heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • Wij gebruiken internetstandaarden om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Mediaboek.nl is een website van Media Boekservice. Media Boekservice is als volgt te bereiken:

Adres: Coldenhovenseweg 100, 6961 EG Eerbeek

Telefoon: 0313-655575

E-mailadres: info@mediaboek.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 0801736